مقالات

مشخصات گیربکس اتومات ال نود

مشخصات گیربکس اتومات ال نود

بررسی مشخصات گیربکس اتومات ال نود. مادراین مقاله باکمک مهندسین مجرب وکادرفنی متخصص تعمیرگاه تخصصی رنو  سعی داریم شماعزیزان را با  گیربکس اتوماتیک ال90ومگان|تعویض روغن گیربکس ال90ومگان آشنا کنیم.

گیربکس اتوماتیکی که در رنوال90،مگان،داستر و ساندرو به کاررفته به نام گیربکس AL4 میباشد که یک گیربکس عرضی پنچ دنده ای است که دارای4دنده برای حرکت به جلو ویک دنده به عقب است.

مشخصات گیربکس اتومات ال نود

مشخصات گیربکس اتومات ال نود

مزایای گیربکس اتوماتیک نسبت به گیربکس دنده ای

1-گیربکس اتوماتیک به لحاظ ایمنی وسهولت استفاده،نسبت به گیربکس معمولی ازمزایایی برخورداراست.
2-تعویض دنده ی خودکار درمناسب ترین سرعت و بدون ایجادگسستگی درانتقال گشتاور،رانندگی راآسان ترمی کند.
3-خودرودرکلیه شرایط ترافیکی نرم ویکنواخت به راه می افتد.
4-گیربکس اتوماتیک به حرکات بدنی کمتری نیازداردکه باعث می شودرانندگی باآسایش بیشتری صورت گرفته وراننده ازهوشیاری بیشتری برخوردارباشد.

5-علاوه براین،سیستم های ایمنی ازجابه جایی اتفاقی اهرم دسته دنده درزمان به راه افتادن خودرو و نیزدرهنگام رانندگی جلوگیری میکنند‌.

مشخصات گیربکس اتومات ال نود

۱.کلید(سوئیچ)یاکارت که برای فعال کردن قطعات الکتریکی سیستم مورد نیازاست.

مشخصات گیربکس اتومات ال نود

مشخصات گیربکس اتومات ال نود

۲.اهرم دسته دنده جهت انتخاب دنده وحالت رانندگی

مشخصات گیربکس اتومات ال نود

مشخصات گیربکس اتومات ال نود

۳.پدال گاز،که موقعیت آن به واحدکنترل الکترونیکی امکان میدهدتاشیوه رانندگی راننده راتعیین نموده وتغییردنده راکنترل نماید.

مشخصات گیربکس اتومات ال نود

مشخصات گیربکس اتومات ال نود

۴.پدال ترمز،که سیگنال STOPرابرای مدیریت عملکردهای مختلف نظیربازکردن قفل اهرم دسته دنده،به واحدکنترل الکترونیکی ارسال می نماید.

 گیربکس اتوماتیک ال90ومگان|تعویض روغن گیربکس ال90ومگان
۵.نماد برروی صحفه نشانگرهایاکنسول مرکزی که برای آگاهی راننده از دنده درگیروحالت انتخاب شده ،به نمایش درمی آید.

 گیربکس اتوماتیک ال90ومگان|تعویض روغن گیربکس ال90ومگان

اجزای کنترلی

_ عملکردپارک(P) گیربکس رابه صورت مکانیکی قفل می کند.
_ عملکرددنده عقب(R)،امکان درگیرشدن دنده عقب رافراهم می آورد
_ عملکردخلاص(N)،موقعیتی است که درآن هیچ گونه گشتاوری به دورآرام انتقال نمی یابد،به عبارت دیگرموتور نیروی محرکه ای به گیربکس وارد نمی کند.
-عملکرحرکت(D)،موقعیتی است که درآن گیربکس درحالت اتوماتیک عمل می کند.

ازکنترل های تعویض دنده ترتیبی درحالت عملکرد دستی استفاده می شود.این کنترل هابرای انتخاب دنده سبک تر یاسنگین تر،به شرط پذیرش آن ازسوی موتور،مورداستفاده قرارمی گیرند.باانتخاب دنده سنگین تر،امکان دستیابی به ترمز موتوری سریع فراهم می شود.
برخی عملکردهای گیربکس اتومات،رانندگی را دربعضی شرایط آسان ترمی نمایند.
عملکرد کنترل کشش،بکسواد(لغزش کلاچ)چرخ ها راکاهش می دهد.گیربکس اتومات دارای یک امکان ویژه است:هنگامی که موتوربادورپایین کارمیکند،گیربکس می تواندهنگام رهاشدن پدال ترمز،خودرو را رو به جلوحرکت دهد.این پدیده به حرکت(خیزشی)معروف است.

اهرم دسته دنده با حركت دادن يك سوئيچ الكتريكي چند منظوره، واحد كنترل الكترونيكي را از موقعيت خود آگاه ميكند.واحد كنترل الكترونيكي مي تواند بر حسب موقعيت اهرم دسته دنده، درخواست راننده را قبول يا رد كند. برايمثال، تا زماني كه واحد كنترل الكترونيكي سيگنال وضعيت پارك يا خلاص را دريافت نكرده است، نمي تواند اجازه روشن شدن خودرو را صادر كند. به همين ترتيب، در برخي مدلها، اگر اهرم دسته دنده در وضعيت پارك قرار نداشته باشد، امكان خارج كردن كليد وجود ندارد.

تجهیزات نظارتي

نمايشگر روي صفحه نشانگرها و كنسول مركزي، راننده را از وضعيت سيستم مطلع مي سازد.
نمادهاي روي صفحه نشانگرها و كنسول مركزي به راننده اطلاع م يدهد كه كدام دنده درگير است و كدام حالت رانندگي انتخاب شده است.
زماني كه لازم باشد راننده پدال ترمز را، به طور مثال براي آزاد كردن قفل اهرم دسته دنده فشار دهد، نماد پدال روشن مي شود.
زماني كه لازم باشد راننده دسته دنده را، به طور مثال براي روشن كردن موتور، در وضعيت پارك يا خلاص قرار دهد، نماد اهرم دسته دنده روشن مي شود.
در صورتي كه ايرادي در سيستم وجود داشته باشد، نمادهاي مختلف راننده را مطلع مي سازد.

ساختمان جعبه دنده اتومات AL4 ازسیستم مبدل گشت آور همراه باکنترل الکتریکی استفاده شده که همه چیزبه شکل الکتروهیدرولیک انجام میشود.

اجزای تشگیل دهنده ای گیربکس ال نود

 گیربکس اتوماتیک رنو ال90ورنومگان|تعویض روغن گیربکس رنوال90و رنومگان

1.کانورتریاهمان مبدل گشتاور(توربین)
2.پمپ هیدرولیک جعبه دنده(اویل پمپ)
3.مجموعه ای دنده های سیاری،ترمزهاوکلاچ ها
4.دیفرانسیل
5.پنییون که رابط گیربکس و دیفرانسیل است و نقش کاهنده را دارد.
6.سنسورها و واحداندازه گیری وکنترل کامپییتوری

گیربکس AL4دربین گیربکس های موجود در ایران ازکیفیت مناسب واستاندار برخورداراست.ودارای سیستم کلاچ سیاره ای و دوسیستم دستی و اوتومات برای تعویض دنده میباشد.وازلحاظ کیفیت جهانی نیزگیربکسAL4 ازگیربکس های رده تیپ ترونیک است .و به همین خاطر گیربکسALFرا میتوان یک گیربکس مثبت ارزیابی کردکه درخودروهای رنوال90.مگان.داستر وساندرو استفاده شده است.
گیربکس اتوماتیک رنوال90،مگان،داستر  وساندرو دارای 3 وضیعت رانندگی میباشد که حالت عادی وحالت اسپرا وحالت زمستانی میباشد.

حجم روغن گیربکس رنوال90|رنومگان

 گیربکس اتوماتیک ال90ومگان|تعویض روغن گیربکس ال90ومگان

حجم روغن گیربکس رنوال90|رنومگان 6لیتر می باشد.باتخلیه کامل توسط دستگاه ساکشن گیربکس اتومات،تخلیه 6لیترمی باشد و جایگزین 6لیتر است.و با تخلیه از پیچ تخلیه بصورت دستی 3لیتر تخلیه می شود و3لیتر سرریز میشود.

توجه:

روغن گیربکس را  توسط ساکشن گیربکس کامل تخلیه و روغن نوع جایگزین شود

کیلومتر تعویض روغن اتوماتیک در رنوال90|رنومگان:

کیلومتر تعویض روغن اتوماتیک در رنوال90|رنومگان 50/000 هزارکیلومتر می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *