سنسورموقیعت دریچه گازچیست؟|علایم خرابی سنسورگاز|سنسوردریچه گاز

سنسورموقعیت دریچه گازچیست؟|علایم خرابی سنسورگاز|سنسوردریچه گاز

سنسور دریچه گاز | تعمیر برق خودرو | تعمیر استارت خودرو | علائم خرابی سنسور دریچه گاز

تعمیرگاه ایران رنو آمادگی کامل برای ارائه ی خدمات تعمیر موتور کولیوس ، سرویس دوره ای و عیب یابی کولیوس ، جلوبندی ،تعمیر برق رنو و تعوض روغن به همراه فیلتر های مربوطه مربوط به کولیوس، بازدید لنت ترمز ها و در صورت نیاز تعویض لنت ترمز چرخ های جلو و عقب ، رگلاژ ترمز دستی ، تنظیم موتور برای کاهش مصرف سوخت و … را دارد. برای ارتباط با مجموعه ما می توانید با ما در تماس باشید.لیست خودروهایی که مهندسین لایق این مجموعه در تعمیرگاه تخصصی ایران رنو به ارائه خدمات آن‌ها خواهند پرداخت به شرح زیر است:

 

1-رنو ال نود/ تندر نود/ تندر پلاس/  پارس تندر 2-رنو مگان دنده دستی و اتوماتیک 3- رنو ساندرو 4- رنو کپچر 5-رنو داستر 6-رنو تالیسمان 7-رنو سفران 8- رنو لاگونا 9- رنوکولئوس 10-رنو لتیتود

و سایر خودروهای شرکت خودرو سازی رنو

تعمیر بخاری رنو | تعمی برق رنو| همه چیز درباره برق خودرو | تعمیرگاه تخصصی رنو

تعمیر بخاری رنو | تعمی برق رنو| همه چیز درباره برق خودرو | تعمیرگاه تخصصی رنو

خدماتی که در تعمیرگاه تخصصی ایران رنو قابل انجام است:

1-تعمیر گیربکس اتوماتیک و دستی

2-تعویض روغن گیربکس توسط دستگاه تمام اتوماتیک(ساکشن)

3سرویس دوره ای رنو

4- خدمات جلوبندی رنو

5-خدمات تعمیر برق رنو

6-کارشناسی فنی خودروهای رنو

آدرس:

تهرانپارس بلوار بابائیان، خیابان پنجم شیدایی، کوچه هفتم شمالی پلاک 10

شماره تماس:

09128896509

09120996450

021-77785115

021-77785114

سنسورموقیعت دریچه گازچیست؟|علایم خرابی سنسورگاز|سنسوردریچه گاز

سنسور دریچه گاز | تعمیر برق خودرو | تعمیر استارت خودرو | علائم خرابی سنسور دریچه گاز

سنسور دریچه گاز | تعمیر برق خودرو | تعمیر استارت خودرو | علائم خرابی سنسور دریچه گاز

در مقاله پیش رو به موضوع سنسورموقیعت دریچه گازچیست؟|علایم خرابی سنسورگاز|سنسوردریچه گاز خواهیم پرداخت.
دریچه گاز  یاهمان پتانسیومتردریچه گاز وظیفه این قطعه تشخیص موقیعت زاویه دزیچه گازاست.سنسوردریچه گازموقعیت دریچه گازرابه ولتاژتبدیل کرده وبهECU ارسال می کند،ECU طبق معلومات خودجرم هوای ورودی رامحاسبه می کند،اطلاعات ارسال شده ازسنسوردرمواردذیل بکارمی رود:
1_حالت های بسته بودن دریچه گاز یادورآرام(Idle ) نیمه بازبودن وبازبودن کامل دریچه گاز
2_وضعیت های مختلف ازقبیل افزایش شتاب،کاهش شتاب وقطع پاشش سوخت رامشخص می کند
محل قرارگیری:روی دریچه گاز قراردارد.میله دریچه گازازیک طرف به سیم گاز متصل است وازطرف دیگرداخل سنسوردریچه گازقراردارد.

ساختارداخلی سنسوردریچه گاز:

این سنسور عنصری مقاومتی می باشدکه مقاومت آن وابسته به یک حرکت مکانیکی است.
مدارالکتریکی این سنسورازیک سوکت سه پایه مشکی رنگ تشکیل شده است که پایه های آن به شرح زیر است:

پایه1:تغذیه 5+ولت
پایه2:ارسال سیگنال یاولتاژ
پایه3:اتصال بدنه

طرز کارسنسور موقعیت دریچه گاز

درحالت موتورروشن ازطرفECUولتاژ5+به پایه1ومنفی ثابت به پایه3ارسال می گردد(به دوپایه ثابت بیرونی)ِ درحالت دور آرام که دریچه گاز بطورکامل بسته است ولتاژ ارسالی صفراست،درنتیجهECUتشخیص می دهد که دریچه گاز کاملا بسته است ومدار کنارگذر را فعال می کند ودور آرام راتنظیم می نماید.
وقتی که پدال گازفشارداده می شود سیم گاز اهرم میل گاز را حرکت داده مقاومت سیم پیچ سنسور تغییرمی کند،درنتیجه ولتاژی بین صفرتا5ولت (با نسبت فشردن پدال گاز رابطه مستقیم دارد)ازطرف این سنسور مقاومتی به ECU ارسال می شود.ECU بااستفاده ازاطلاعات دریافتی و پیغام هایی که ازسنسور کمکی مسیرهوای ورودی دریافت می کند,جرم هوای ورودی رامحاسبه کرده دستورلازم برای پاشش سوخت راارسال می کند.
خروجی های این سنسوربه دوصورت سیگنال دورهرزگردیاآرام(IDLE)وسیگنال دورقدرت موتور(PSW)بهECUارسال می گردد.
سیگنال دورهرزگرداصولابرای کنترول قطع سوخت پاشی(هنگامی که درحالت حرکت پاراازروی پدال گازبرمی داریم)وسیگنال دورقدرت برای افزایش زمان سوخت پاشی ودرنتیجه افزایش قدرت خروجی بکار می رود.

سنسور دریچه گاز | تعمیر برق خودرو | تعمیر استارت خودرو | علائم خرابی سنسور دریچه گاز

روش های عیب یابی سنسورموقعیت دریچه گاز

شناسایی ایراداتی که درصورت خرابی سنسور موقعیت دریچه گاز درخودروبه وجود می آید:

1_درصورت خرابی,باعث قطع سوخت پاشی ونوسان در دورهای بالامی شودکه ممکن است بخاطرکثیفی یاآب خوردگی سنسورباشد.

2_درصورت سردبودن خودرو,دورموتورورحدنرمال ودرموقع گرم بودن خودرو,دورموتورتاحالتCut offبالا می رود.

 

روش تست سنسور دریچه گاز با تست اهمی:

سنسورموقیعت دریچه گازچیست؟|علایم خرابی سنسورگاز|سنسوردریچه گاز

سنسور دریچه گاز | تعمیر برق خودرو | تعمیر استارت خودرو | تعمیرگاه تخصصی رنو

دستگاه مولتی تستررادروضعیت اهم مترقرارداده,سوکت قطعه راجدا می کنیم ودوسرپروب اهم متررابه دوپایه بیرونی وصل می کنیم.بایدمقاومتی حدود4کیلواهم رانشان بدهد.سپس یکی ازپروب هارابه پایه وسطی قطعه اتصال می دهیم وبادست اهرم گازرامی چرخانیم.مقاومت قطعه بایدتغییرکند.درغیراین صورت قطعه خراب است.

روش تست سنسوردریچه گاز باتست ولتاژی:

سنسورموقیعت دریچه گازچیست؟|علایم خرابی سنسورگاز|سنسوردریچه گاز

سنسور دریچه گاز | تعمیر برق خودرو | تعمیر استارت خودرو | تعمیرگاه تخصصی رنو

دستگاه مولتی تستر را دروضعیت ولت متر(DC)قرارمی دهیم وخودرو راروشن می کنیم،دوسوزن را یکی به پایه اتصال منفی وسوزن دیگررابه پایه تغذیه5+ولت وصل می کنیم،دوسرپروب ولت متررابه دوسوزن اتصال می دهیم وبه خودروگازمی دهیم،ولتاژباید5+ولت باشدوتغییرنکند.سپس سوزن و پروب متصل به پایه تغذیه5+ولت رابه پایه ارسال سیگنال یاولتاژ وصل می کنیم،ولتاژی بین صفرتا5+ولت رابایدنشان دهد.وقتی پدال گاز را فشار میدهیم ولتاژ نشان داده شده بایدنزدیک به5+ولت شودو و در غیر این صورت عددی نزدیک به صفرنشان داده میشوددرغیراین صورت قطعه خراب است.

برای استفاده ازمطالب بیشتر به وب سایتhttp://iranreno.ir/مراجعه کنید

ارتباط با ما:

تعمیر بخاری رنو | تعمی برق رنو| همه چیز درباره برق خودرو | تعمیرگاه تخصصی رنو

تعمیر بخاری رنو | تعمی برق رنو| همه چیز درباره برق خودرو | تعمیرگاه تخصصی رنو

اگر در رابطه با تعمیر برق رنو خود پرسشی دارید می توانید از طریق اینستاگرام با ما در ارتباط باشید. مهندسین ما در کمترین زمان ممکن با شما در ارتباط خواهند بود.

البته برای اعلام هزینه دقیق نیاز است تا به صورت حضوری خودرو خود را به مجموعه ما که آدرس آن در پایین همین صفحه برای شما نوشته شده است بیاورید.

زمانی که شما به تعمیرگاه ما مراجعه میکنید ما به صورت دقیق و کامل بررسی میکنیم و با توجه به قطعات لازم و تعمیراتی که نیاز است تا انجام بشود ، هزینه را به شما اطلاع میدهیم و در صورت تمایل شما ، شروع به کار میکنیم.

ما علاوه بر تعمیر برق رنو ، خدمات سرویس دوره ای شامل تعویض روغن و فیلتر ها ، تعویض لنت های ترمز ، عیب یابی سیستم تعلیق و جلوبندی ، تنظیم موتور و … را نیز ارائه میدهیم.

کم شدن قدرت و شتاب خودرو ، زیاد شدن غیر طبیعی مصرف بنزین ، صداهای غیر طبیعی و … از جمله نشانه های خرابی این بخش مهم از خودرو شما می تواند باشد.

اگر تعمیر خودور را به تاخیر بیندازید و با همین وضعیت به استفاده از خودرو ادامه دهید ، این کار باعث خراب شدن قطعات بیشتر و در نتیجه هزینه بیشتر برای شما می شود.

بنابراین پیشنهاد میکنیم در اولین زمان ممکن برای عیب یابی و درست کردن این بخش مهم به تعمیرگاه تخصصی رنو ما مراجعه نمایید.

شما عزیزان می‌توانید برای تعمیر و نگهداری خودروی رنوی خود همه روزه به جز ایام تعطیل از ساعت 9 صبح تا 7 بعدازظهر به تعمیرگاه تخصصی ایران رنو واقع در تهرانپارس بلوار بابائیان، خیابان پنجم شیدایی، کوچه هفتم شمالی پلاک 10 به مدیریت مهندس قدردان مراجعه کنید.

شماره تماس:

09128896509

09120996450

021-77785115

021-77785114

سنسوردورموتورچیست؟|علایم خرابی سنسوردورموتور|نحوه عیب یابی سنسوردورموتور

سنسوردورموتورچیست؟ | علایم خرابی سنسور دور موتور | نحوه عیب یابی سنسور دور موتور

سنسوردورموتورچیست؟ | علایم خرابی سنسور دور موتور | نحوه عیب یابی سنسور دور موتور

سنسوردورموتورچیست؟ | علایم خرابی سنسور دور موتور | نحوه عیب یابی سنسور دور موتور

سنسوردورموتورچیست؟ | علایم خرابی سنسور دور موتور | نحوه عیب یابی سنسور دور موتور

 

سنسوردورموتورچیست؟|علایم خرابی سنسوردورموتور|نحوه عیب یابی سنسوردورموتور

مابه کمک مهندسین مجرب ایران رنو مقاله ای جامع در مورد سنسوردورموتورچیست؟|علایم خرابی سنسوردورموتور|نحوه عیب یابی سنسوردورموتور گردآوری کرده ایم تا شمارا در شناخت هرچه بهتر قطعات خودروی شما یاری کند تا از بروز  مشکلات احتمالی جلوگیری به عمل آوریم.

اگر ECUرامغز خودرو فرص کنیم سنسوردورموتور مخچه به حساب می آید.سنسور دورموتوریکی ازمهمترین سنسورهای تشکیل دهنده ی سیستم سوخت رسانی و جرقه زنی درخودروبه حساب می آید.

وظایف سنسور دور موتور:

الف:تشخیص نقطه مرگ بالا(T.D.C)یاهمان زمان جرقه زنی سیلندریک
ب:تشخیص دورموتور
ج:تنظیم دور آرام موتور
د:تنظیم آوانس جرقه

سنسوردورموتورچیست؟ | علایم خرابی سنسور دور موتور | نحوه عیب یابی سنسور دور موتور

سنسوردورموتورچیست؟ | علایم خرابی سنسور دور موتور | نحوه عیب یابی سنسور دور موتور

محل قرارگیری سنسوردورموتور در رنو

محل قرارگیری این سنسور دورموتور در رنو ال90روی پوسته کلاچ مقابل فلایویل است . فاصله نوک سنسورتادندانه های فلایویل حدود1میلیمترو غیرقابل تنظیم میباشد.

سنسوردورموتورچیست؟ | علایم خرابی سنسور دور موتور | نحوه عیب یابی سنسور دور موتور

سنسوردورموتورچیست؟ | علایم خرابی سنسور دور موتور | نحوه عیب یابی سنسور دور موتور

ساختار سنسور دورموتور

این سنسورتشکیل شده ازیک آهنرباویک هسته آهنی نرم که توسط یک سیم پیچ احاطه شده است.
مدارالکتریکی سنسوردورموتور دارای سوکت سه پایه به رنگ قهوه ی یا مشکی می باشدودسته سیم آن ازسه سیم مجزاتشکیل شده است.
پایه1:ارسال سیگنال
پایه2:اتصال بدنه
پایه3:اتصال به غلاف شیلدیاپارازیت گیر

 طرزکارسنسور دورموتور

کاراین سنسوربااستفاده ازقانون القاءالکترمغناطیسی می باشد.به این صورت که هرگاه یک آهنرباثابت باشدویک قطعه آهن رابه آن دورونزدیک کنیم دراطراف آهنربامیدانی مغناطیسی ایجادمی شود.بااستفاده ازاین آهنرباویک سیم پیچ که دورهسته آهنی نرم پیچیده شده است میتوان درسیم پیچ ایجادسیگنال یا ولتاژ(AC_برق متناوب)کرد.
محیط دایره ی شکل فلایویل(360درجه)به 60قسمت مساوی تقسیم شده وهرکدام ازدنده هادراین قسمتهاقراردارند.امانکته قابل توجه این است که جای دوعددازاین دنده هاخالی است و بجای60دنده,58دنده وجوددارد.
جای خالی این دودنده مقیاسی برای زپان نقطه مرگ بالایازمان جرقه زنی سیلندر1میباشد.وقتی موتورمی گردد دندانه های فلایویل ازجلوی سیم پیچ وآهنربا(سنسوردورموتور)عبورمی کنندوبااستفاده ازقانون آهنربادرسیم پیچ سنسورایجادسیگنال یاپالس میکند.ولی وقتی که قسمت خالی دو دندانه به جلوسنسوردورموتورمی رسددامنه پالس تولیدشده دچارافت می شود.ECUبادریافت دامنه پالس های ارسال شده ازسنسور,موقیعت میل لنگ وزمان جرقه زنی سیلندریک راتشخیص می دهد.

سنسوردورموتورچیست؟ | علایم خرابی سنسور دور موتور | نحوه عیب یابی سنسور دور موتور

خرابی سنسور دورموتور

1.درصورت خرابی کامل قطعه که باخاطرعواملی مثل شکستن نوک سنسور(که اغلب به خاطرشکسته شدن فنرهای صفحه کلاچ وبرخوردآنهابانوک سنسوربوجودمی آید)یاقطعی درسیم پیچ سنسورایجادمی شودخودرو روشن نخواهدشد.
2.درصورت آلودگی سنسور بابراده های آهن و روغن وگیریس ممکن است خودرودر دورآرام بدکارکند
3.درصورتی که عقربه ی دورموتوربه طورغیرمعمول حرکت کند(شلاق زدن)ویاخودرودچارکپ کردن یا(Cut off) بی موقع شود(مثلا در دور3500)سنسور دورموتور باید چک شود.

برای استفاده ازمقالات بیشتر به وب سایت ایران رنو مراجعه فرماید

شمامیتوانید برای تعمیر سنسور دور موتور خودروی رنو ال90،رنوتالیسمان،رنوداستر،رنومگان خود به تعمیرگاه تخصصی ایران رنو واقع در تهرانپارس بلوار بابائیان، خیابان پنجم شیدایی، کوچه هفتم شمالی پلاک 10 مراجعه کنید برای انجام هماهنگی با شماره زیر تماس حاصل کنید.

09128896509

09120996450

021-77785115

021-77785114

روش شدن چراغ سرویس مگان|خاموش کردن چراغ سرویس مگان

روش شدن چراغ سرویس مگان | خاموش کردن چراغ سرویس مگان | تعمیرگاه مگان 2000

روش شدن چراغ سرویس مگان|خاموش کردن چراغ سرویس مگان

روش شدن چراغ سرویس مگان|خاموش کردن چراغ سرویس مگان:

ما دراین مقاله به کمک مهندسین و کادرفنی تعمییرگاه ایران رنو سعی داریم نحوه خاموش کردن چراغ سرویس مگان و دلیل روشن شدن چراغ سرویس SERVICE DUE NOW را به زبان ساده توضیح دهیم.

خودروی مگان چراغ چک ندارد و به جای آن در خودرو از چراغ سرویس استفاده شده است این چراغ با علامت آچاری کوچک و زرد رنگ در صفحه کیلومتر شمار نشان داده شده است. با روشن شدن این چراغ باید خودرو را به دستگاه دیاگ وصل کرد.

دلیل روشن شدن چراغ سرویس مگان SERVICE DUE NOW

 

لازم به ذکراست چراغ اخطارSERVICE DUE NOW صرفا جهت اعلام فرارسیدن سرویس دوره ای خودرو(زمان تعویض روغن موتور،فیلترهوا و فیلترروغن)یا نقص در سیستم الکترونیکی  می باشد.در صورت عدم وجود هریک از مشکلات ذکر شده برای خاموش کردن این چراغ باید از روشی که در ادامه مقاله به آن پرداخته شده است استفاده کنید.

 

 

نحوه خاموش کردن چراغ سرویس مگان

 

روش شدن چراغ سرویس مگان|خاموش کردن چراغ سرویس مگان

 

 

ریست چراغ سرویس مگان

 

1.سویچ را بچرخانید ولی استارت نزنید.

2.دکمه ای که درانتهای دسته ی برف پاک کن وجود دارد را چندین بار فشاردهید تاگزینه SERVICE DUE NOW درپشت آمپرظاهرشود.

3.هنگامی که چراغ SERVICE DUE NOW درپشت آمپر ظاهرشددکمه ی انتهای برف پاکن را رها نماید.

4.اخطار SERVICE DUE NOW در پشت آمپرشروع به چشمک زدن می کند ودرصحفه ی نمایش پشت آمپرگزینه ی صفر نشان داده می شود وهمچنان به چشمک زدن ادامه می دهد.

5.درهمین حالت دکمه ی انتهای برف پاک کن رانگه داشته تا چشمک زدن صحفه نمایش پشت آمپرتمام شود.حال چراغ سرویس SERVICE DUE NOW ریست شده است.

چند نکته در مورد چراغ سرویس رنومگان

رنومگان  چراغ چک ندارد وبخاطر همین امر کارخانه سازنده برای نشان دادن اخطار درموتور،اعلام زمان سرویس و ایراد در سیستم الکتریکی ایراد درسیستم ترمز ایراد درسیتم کمربند و کیسه هوا  ایراد در گیربکس و… از چراغ سرویس استفاده نموده است.

درمگان برای نشان دادن هرنوع ایراد و اعلام زمانی از چراغ سرویس استفاده شده که تنها هنگام روشن شدن چراغ اخطار SERVICE DUE NOW میتوان آن را دستی ریست کرد.

بدر صورت روشن شدن چراغ سرویس به دلایل دیگر حتما باید خاموش کردن این چراغ توسط تعمییرگاهای تخصصی رنو با دیاگ تخصصی شرکت سازنده انجام شود.

بلافاصله پس از تعویض روغن و سرویس روغن  باید چراغ سرویسSERVICE DUE NOWرا خاموش و ریست کرد.

معمولاکیلومترپیش فرض کارخانه برای روشن شدن چراغ سرویس هر  10.000 هزارکیلومترمی باشد که توسط دستگاه دیاگ قابل تغییر است.

 

این مقاله به بررسی روش شدن چراغ سرویس مگان|خاموش کردن چراغ سرویس مگان پرداخت برای مطالعه سایرمقالات آشنایی با قطعات و تعمیر خودروهای رنو به وب سایت ایران رنو  مراجعه فرمایید.

آشنایی بارنوسیمبل|خریدرنوسیمبل|مشخصات فنی رنوسیمبل|Renault Symbol

تعمیرگاه رنو سیمبل | تعمیر رنو سیمبل | تعمیرگاه تخصصی سیمبل | تعمیرگاه تخصصی مگان | تعمیرگاه تخصصی داستر | تعمیرگاه تخصصی ساندرو | تعمیرگاه تخصصی ال نود

تعمیرگاه رنو سیمبل | تعمیر رنو سیمبل | تعمیرگاه تخصصی سیمبل | تعمیرگاه تخصصی مگان | تعمیرگاه تخصصی داستر | تعمیرگاه تخصصی ساندرو | تعمیرگاه تخصصی ال نود

تعمیرگاه ایران رنو آمادگی کامل برای ارائه ی خدمات تعمیر موتور داستر، سرویس دوره ای و عیب یابی داستر، جلوبندی ،تعمیر برق رنو و تعوض روغن به همراه فیلتر های مربوطه مربوط به داستر، بازدید لنت ترمز ها و در صورت نیاز تعویض لنت ترمز چرخ های جلو و عقب ، رگلاژ ترمز دستی ، تنظیم موتور برای کاهش مصرف سوخت و … را دارد. برای ارتباط با مجموعه ما می توانید با ما در تماس باشید.لیست خودروهایی که مهندسین لایق این مجموعه در تعمیرگاه تخصصی ایران رنو به ارائه خدمات آن‌ها خواهند پرداخت به شرح زیر است:

 

1-رنو ال نود/ تندر نود/ تندر پلاس/  پارس تندر 2-رنو مگان دنده دستی و اتوماتیک 3- رنو ساندرو 4- رنو کپچر 5-رنو داستر 6-رنو تالیسمان 7-رنو سفران 8- رنو لاگونا 9- رنوکولئوس 10-رنو لتیتود

و سایر خودروهای شرکت خودرو سازی رنو

تعمیر بخاری رنو | تعمی برق رنو| همه چیز درباره برق خودرو | تعمیرگاه تخصصی رنو

تعمیر بخاری رنو | تعمی برق رنو| همه چیز درباره برق خودرو | تعمیرگاه تخصصی رنو

خدماتی که در تعمیرگاه تخصصی ایران رنو قابل انجام است:

1-تعمیر گیربکس اتوماتیک و دستی

2-تعویض روغن گیربکس توسط دستگاه تمام اتوماتیک(ساکشن)

3سرویس دوره ای رنو

4- خدمات جلوبندی رنو

5-خدمات تعمیر برق رنو

6-کارشناسی فنی خودروهای رنو

آدرس:

تهرانپارس بلوار بابائیان، خیابان پنجم شیدایی، کوچه هفتم شمالی پلاک 10

شماره تماس:

09128896509

09120996450

021-77785115

021-77785114

رنو سیمبل (Renault Symbol)

رنوسیمبل بانام دیگر داچیالوگان از خودروهای تولیدی خودروسازی داچیا از کشوررومانی است که زیرمجموعه خودروسازی رنوفرانسه است.تابه امروز دو نسل از خودروی سیمبل ارائه شده است و در حال حاضر نسل سوم این خودرو در خط تولید شرکت خودروسازی داچیا قراردارد.

تعمیرگاه رنو سیمبل | تعمیر رنو سیمبل | تعمیرگاه تخصصی سیمبل | تعمیرگاه تخصصی مگان | تعمیرگاه تخصصی داستر | تعمیرگاه تخصصی ساندرو | تعمیرگاه تخصصی ال نود

تعمیرگاه رنو سیمبل | تعمیر رنو سیمبل | تعمیرگاه تخصصی سیمبل | تعمیرگاه تخصصی مگان | تعمیرگاه تخصصی داستر | تعمیرگاه تخصصی ساندرو | تعمیرگاه تخصصی ال نود

 

رنوسیمبل نسل اول

این خودرو در سال 1999 با نام clio symbol در کشورهای در حال توسعه ارائه شد.این خودرو با پیشرانه های مختلف 1 لیتری 1.3 لیتری 1.4 لیتری بنزینی و نمونه های 1.5 و 1.9 لیتری دیزل ارائه شد.این خودرو با نام های مختلف کلیوسیمبل،کلیوکلاسیک،کلیو 4 پرتاس تا سال 2008 در خط تولید این شرکت بود.

تعمیرگاه رنو سیمبل | تعمیر رنو سیمبل | تعمیرگاه تخصصی سیمبل | تعمیرگاه تخصصی مگان | تعمیرگاه تخصصی داستر | تعمیرگاه تخصصی ساندرو | تعمیرگاه تخصصی ال نود

رنوسیمبل نسل دوم

این خودرو در سال 2008 وارد بازار شد و با نام های متفاوتی همچون تالیا و سیمبل به فروش میرسید.این نسل از خودرو با پیشرانه های 1.2 لیتری 1.4 لیتری و1.6 لیتری بنزینی و 1.5 لیتری و 1.6 لیتری دیزل ارائه شد.

تعمیرگاه رنو سیمبل | تعمیر رنو سیمبل | تعمیرگاه تخصصی سیمبل | تعمیرگاه تخصصی مگان | تعمیرگاه تخصصی داستر | تعمیرگاه تخصصی ساندرو | تعمیرگاه تخصصی ال نود

رنوسیمبل نسل سوم

آخرین نسل رنوسیمبل با عنوان نسل سوم عرضه شد که برمبنای داچیا لوگان نسل دوم ساخته شده است این خودرو در سال 2012 وارد بازار خودروی ایران شده است .رنوسیمبل 2017 نیز در گروه این نسل از خودروهای رنو قرار دارد که در ادامه به بررسی مشخصات فنی و ظاهری این خودرو خواهیم پرداخت.

آشنایی بارنوسیمبل|خریدرنوسیمبل|مشخصات فنی رنوسیمبل|Renault Symbol

تعمیرگاه رنو سیمبل | تعمیر رنو سیمبل | تعمیرگاه تخصصی سیمبل | تعمیرگاه تخصصی مگان | تعمیرگاه تخصصی داستر | تعمیرگاه تخصصی ساندرو | تعمیرگاه تخصصی ال نود

مشخصات ظاهری رنوسیمبل 2017

این خودرو باظاهری نسبتا کوچک طولی برابر با 4.3متر عرض 1.7متر و دارای ارتفاع 1.5 متر است.این خودرو دارای وزن 1081 کیلوگرم است و فاصله دو محور جلو وعقب خودرو 2.63 متر است.این خودرو به علت طراحی ظاهری بسیار ساده مورد توجه عده زیادی ممکن است قرار نگیرد.

چراغ های جلویی بزرگ و جلو پنجره حجیم ظاهری خشن برای خودرو رقم زده است.چراغ های کوچک عقبی هماهنگی مناسبی با در صندوق عقب دارد.قیمت این خودرو در بازار داخلی به علت نوسان دلار دچار تغییر است از این رو از آوردن قیمت خودرو خودداری شده است.

موتور و پیشرانه رنوسیمبل | تعمیرگاه تخصصی ساندرو

نسل سوم این خودرو میتواند از پیشرانه های مختلف 1.2 لیتری چهار سیلندر 16سوپاپ بنزینی،1.6 لیتری چهارسیلندر 16سوپاپه بنزینی و1.5 لیتری چهار سیلندر دیزل بهره گیرد.این خودرو در بازار داخلی با موتور 1.6 لیتری چهار سیلندر 16سوپاپه با حجم 1.598 سی سی مورد استفاده قرار میگیرد.توان موتور 105 اسب بخار با دور موتور 5.750 RPM و دارای حداکثر گشتاور 145 نیوتون برمتر است.

این رنو فرانسوی برای رسیدن به سرعت 100کیلومتر بر ساعت نیاز به مدت زمان 11 ثانیه دارد و حداکثر سرعت در این خودرو برابر 170 کیلومتر بر ساعت است.موتور خودرو تقریبا کم مصرف است و به ازای هر 100کیلومتر به طور تقریبی حدود 7 لیتر بنزین مصرف میکند.

 

تجهیزات داخلی و طراحی کابین رنو | تعمیرگاه تخصصی ساندرو

از نقاط ضعف رنو سیمبل طراحی ساده و یکنواخت داخل کابین و کیفیت پایین مواد اولیه استفاده شده در کابین است که همین عوامل منجر به پایین بودن قیمت این خودرو میشود همچنین فضای داخلی این خودرو تقریبا کوچک است و صندلی عقب به طور معمول گنجایش دونفر را دارد. از نکات مثبت طراحی میتوان به صفحه نمایش لمسی رنگی در میان داشبورد و خروجی های تهویه مطبوع اشاره کرد.صندوق عقب خودرو نیز گنجایش 510 لیتررا دارد .

تعمیرگاه رنو سیمبل | تعمیر رنو سیمبل | تعمیرگاه تخصصی سیمبل | تعمیرگاه تخصصی مگان | تعمیرگاه تخصصی داستر | تعمیرگاه تخصصی ساندرو | تعمیرگاه تخصصی ال نود

تعمیرگاه رنو سیمبل | تعمیر رنو سیمبل | تعمیرگاه تخصصی سیمبل | تعمیرگاه تخصصی مگان | تعمیرگاه تخصصی داستر | تعمیرگاه تخصصی ساندرو | تعمیرگاه تخصصی ال نود

امکانات رفاهی رنوسیمبل

1-ریموت کنترل

2-ترمزهای ضدقفل ABS

3-کیسه هوای راننده و سرنشین صندلی جلو

4-آینه های جلو با تنظیم الکترونیکی

5-فرمان هیدرولیک

6-قفل مرکزی

7-سیستم کنترل سرعت

8-گرمکن شیشه عقب خودرو

9-محدود کننده سرعت

10-صفحه نمایش لمسی 7 اینچی

11-رینگ های آلومینیومی 15 اینچی

12-سیستم روشنایی در روز

13-سیستم کمکی پارک در بخش عقب خودرو

14-چراغ مه شکن

رنو سیمبل خودروی باکیفیت واقتصادی است که در بازار برزیل،ترکیه وایران عرضه می شود.البته ناگفته نماندهرچندکه رنو سیمبل جایگزین تندر90 یاهمان ال90 شد.ولی باپیشرفت جهانی خودرو رنوسیمبل با همان پیشرانه 1.6 لیتری  موتور K4Mکه در تندر 90 وجود داشت پا به عرصه گذاشت. رنو سیمبل دربازار ایران باجعبه دنده اتوماتیک چهارسرعته تیپ ترونیک عرضه شد که این نوع جعبه دنده را به عنوان یکی از تفاوت های مهم موجود میان خودروی ال90می توان شمرد.جعبه دنده رنوسیمبل جعبه دنده ی بهینه شده است که روانی و راحتی بیشتری هنگام تعویض دنده شاهد هستیم و همین فرآیندتعویض دنده این خودرو را متمایزترازخودروهای مشابه خود مانند ساندرو و تندر 90 می کند.

تعمیرگاه رنو سیمبل | تعمیر رنو سیمبل | تعمیرگاه تخصصی سیمبل | تعمیرگاه تخصصی مگان | تعمیرگاه تخصصی داستر | تعمیرگاه تخصصی ساندرو | تعمیرگاه تخصصی ال نود

مشخصات فنی رنو سیمبل

 

تعمیرگاه رنو سیمبل | تعمیر رنو سیمبل | تعمیرگاه تخصصی سیمبل | تعمیرگاه تخصصی مگان | تعمیرگاه تخصصی داستر | تعمیرگاه تخصصی ساندرو | تعمیرگاه تخصصی ال نود

تعمیرگاه رنو سیمبل | تعمیر رنو سیمبل | تعمیرگاه تخصصی سیمبل | تعمیرگاه تخصصی مگان | تعمیرگاه تخصصی داستر | تعمیرگاه تخصصی ساندرو | تعمیرگاه تخصصی ال نود

کارخانه ی تولید کننده :رنو

کشورتولیدکننده : فرانسه

حجم موتور : 1598سی سی

تعدادسیلندر : 4سیلندر

تعدادسوپاپ : 16سوپاپ

نوع سیستم ترمز : ترمزABS به همراهEBD

نوع دیسک و کالیبرترمزجلو : دیسکی خنک شونده

نوع دیسک ترمزعقب : کاسه ای

شتاب0تا100 : 10.1 ثانیه

حداکثرسرعت : 175کیلومتردرساعت

مصرف سوخت شهری : 9 لیتردرهرصدکیلومتر

مصرف سوخت جاده ی : 6.2 لیتردرهرصدکیلومتر

مصرف سوخت ترکیبی : 6.7 لیتردرهرصدکیلومتر

حجم باک : 50 لیتر

 

ارتباط با ما:

تعمیرگاه رنو سیمبل | تعمیر رنو سیمبل | تعمیرگاه تخصصی سیمبل | تعمیرگاه تخصصی مگان | تعمیرگاه تخصصی داستر | تعمیرگاه تخصصی ساندرو | تعمیرگاه تخصصی ال نود

تعمیرگاه رنو سیمبل | تعمیر رنو سیمبل | تعمیرگاه تخصصی سیمبل | تعمیرگاه تخصصی مگان | تعمیرگاه تخصصی داستر | تعمیرگاه تخصصی ساندرو | تعمیرگاه تخصصی ال نود

اگر در رابطه با تعمیر برق رنو خود پرسشی دارید می توانید از طریق اینستاگرام با ما در ارتباط باشید.

البته برای اعلام هزینه دقیق نیاز است تا به صورت حضوری خودرو خود را به مجموعه ما که آدرس آن در پایین همین صفحه برای شما نوشته شده است بیاورید.

زمانی که شما به تعمیرگاه ما مراجعه میکنید ما به صورت دقیق و کامل بررسی میکنیم و با توجه به قطعات لازم و تعمیراتی که نیاز است تا انجام بشود ، هزینه را به شما اطلاع میدهیم و در صورت تمایل شما ، شروع به کار میکنیم.

ما علاوه بر تعمیر برق رنو ، خدمات سرویس دوره ای شامل تعویض روغن و فیلتر ها ، تعویض لنت های ترمز ، عیب یابی سیستم تعلیق و جلوبندی ، تنظیم موتور و … را نیز ارائه میدهیم.

کم شدن قدرت و شتاب خودرو ، زیاد شدن غیر طبیعی مصرف بنزین ، صداهای غیر طبیعی و … از جمله نشانه های خرابی این بخش مهم از خودرو شما می تواند باشد.

اگر تعمیر خودور را به تاخیر بیندازید و با همین وضعیت به استفاده از خودرو ادامه دهید ، این کار باعث خراب شدن قطعات بیشتر و در نتیجه هزینه بیشتر برای شما می شود.

بنابراین پیشنهاد میکنیم در اولین زمان ممکن برای عیب یابی و درست کردن این بخش مهم به تعمیرگاه تخصصی رنو ما مراجعه نمایید.

شما عزیزان می‌توانید برای تعمیر و نگهداری خودروی رنوی خود همه روزه به جز ایام تعطیل از ساعت 9 صبح تا 7 بعدازظهر به تعمیرگاه تخصصی ایران رنو واقع در تهرانپارس بلوار بابائیان، خیابان پنجم شیدایی، کوچه هفتم شمالی پلاک 10 به مدیریت مهندس قدردان مراجعه کنید.

شماره تماس:

09128896509

09120996450

021-77785115

021-77785114

واترپمپ ال90|عملکرد و علل خرابی آن

واترپمپ ال90|عملکرد و علل خرابی آن

تعمیر واترپمپ ال نود | تعمیر تخصصی ال نود | تعمیرگاه تخصصی رنو | تعمیر برق ال نود

تعمیرگاه ایران رنو آمادگی کامل برای ارائه ی خدمات تعمیر موتور داستر، سرویس دوره ای و عیب یابی داستر، جلوبندی ،تعمیر برق رنو و تعوض روغن به همراه فیلتر های مربوطه مربوط به داستر، بازدید لنت ترمز ها و در صورت نیاز تعویض لنت ترمز چرخ های جلو و عقب ، رگلاژ ترمز دستی ، تنظیم موتور برای کاهش مصرف سوخت و … را دارد. برای ارتباط با مجموعه ما می توانید با ما در تماس باشید.لیست خودروهایی که مهندسین لایق این مجموعه در تعمیرگاه تخصصی ایران رنو به ارائه خدمات آن‌ها خواهند پرداخت به شرح زیر است:

 

1-رنو ال نود/ تندر نود/ تندر پلاس/  پارس تندر 2-رنو مگان دنده دستی و اتوماتیک 3- رنو ساندرو 4- رنو کپچر 5-رنو داستر 6-رنو تالیسمان 7-رنو سفران 8- رنو لاگونا 9- رنوکولئوس 10-رنو لتیتود

و سایر خودروهای شرکت خودرو سازی رنو

تعمیر واترپمپ ال نود | تعمیر تخصصی ال نود | تعمیرگاه تخصصی رنو | تعمیر برق ال نود

تعمیر واترپمپ ال نود | تعمیر تخصصی ال نود | تعمیرگاه تخصصی رنو | تعمیر برق ال نود

خدماتی که در تعمیرگاه تخصصی ایران رنو قابل انجام است:

1-تعمیر گیربکس اتوماتیک و دستی

2-تعویض روغن گیربکس توسط دستگاه تمام اتوماتیک(ساکشن)

3سرویس دوره ای رنو

4- خدمات جلوبندی رنو

5-خدمات تعمیر برق رنو

6-کارشناسی فنی خودروهای رنو

آدرس:

تهرانپارس بلوار بابائیان، خیابان پنجم شیدایی، کوچه هفتم شمالی پلاک 10

شماره تماس:

09128896509

09120996450

021-77785115

021-77785114

 

واترپمپ ال90|عملکرد و علل خرابی آن

تعمیر واترپمپ ال نود | تعمیر تخصصی ال نود | تعمیرگاه تخصصی رنو | تعمیر برق ال نود

واترپمپ چیست؟

واترپمپ ال90 ازقطعات کلیدی در موتورخودرو به حساب می آیدو در صورت خرابی ممکن است منجر به هزینه های زیادی شود.خرابی واترپمپ دارای علائم مشخصی است با شناخت این علائم و شناخت دقیق کار این قطعه میتوان این هزینه ها را به طور چشمپیری کاهش داد.

وظیفه اصلی این قطعه خنک کردن موتور خودرو است،بد نیست بدانید که دمای موتور خودروی شما در هنگام کار ممکن است تا حدود 2500 درجه برسد و در صورت عدم وجود واتر پمپ ممکن است خودرو به سرعت منفجرشود.

این قطعه با به حرکت درآوردن یا پمپاژ مداوم آب وضدیخ درداخل موتور ئ سیلندر آن را خنک میکند سیلندرو سبب عدم جوش آوردن موتور خودرو میشود.
واترپمپ ویاهمان پمپ آب همانطور که ازنامش مشخص است پمپاژآب وبه جریان انداختن آب درسیلندررابرعهده دارد.واترپمپ دررنو نیروی خودرا ازمیل لنگ توسط تمسه تایم گرفته و به علت داشتن پره های مورب آب را درسیلندر به حرکت درمی آورد.
بااستارت خوردن و روشن شدن خودرو واترپمپ هم به کارمی افتد و سرعت حرکت واترپمپ و گردش آب ارتباط مستقیم با دورموتور ویا سرعت خودرو دارد.
واترپمپ آب را درداخل سیلندربه گردش می آوردبرای خنک کاری سیلندرواجزای موتور,واین مسیرگردش آب ازرادیاتوربه سیلندر واز سیلندربه رادیاتورواین چرخه مدام به وسیله ای واترپمپ درچرخش است.

تعمیر واترپمپ ال نود | تعمیر تخصصی ال نود | تعمیرگاه تخصصی رنو | تعمیر برق ال نود

تعمیر واترپمپ ال نود | تعمیر تخصصی ال نود | تعمیرگاه تخصصی رنو | تعمیر برق ال نود

واترپمپ ال90|عملکرد و علل خرابی آن | علائم خرابی واتر پمپ ال90

اگر خودرو به دلیل خرابی واترپمپ دچار مشکل شد ابتدا باید با ریختن آب بر روی رادیاتور آن را خنک کنیددر صورت مشاهده هریک از مواردی که در ادامه موضوع به آن اشاره شده است خودروی شما دچار خرابی واترپمپ شده است به سرعت باید آن را متوقف کنید.علائم خرابی واترپمپ به شرح زیر است:

1-عملکرد ضعیف کولر خودرو

2-بالارفتن آمپر

3-کاهش آب رادیاتور

4-نشت ضدیخ و آب از خودرو

5-شنیدن صدای سایش دو قطعه بر روی هم که به مرور زمان افزایش میابد.

واترپمپ رنوال90 معمولاازدوقسمت دچارمشکل می شوند یکی ازقسمت پره ها ودیگری ازقسمت آب بندی که شامل فیبروفنرمی باشد.ازآنجای که آب در درون واترپمپ همیشه درجریان است بنابراین آب بندی آن اهمییت زیادی دارد.ودرصورت خرابی یانشتی ازآن سوراخی داخل واترپمپ تعبییه شده است که آب به بلبرینگ واترپمپ نفوذنکند.وآب ازآن سوراخ به بیرون نشت پیداکندتاراننده متوجه خرابی واترپمپ شود.
یکی دیگرازمشکلات واترپمپ خرابی پره های واترپمپ می باشد.ازانجای که واترپمپ همیشه با آب درتماس است.به مرورزمان پره های واترپمپ دچارفرسودگی میشود،از روی بالا رفتن آمپر آب میتوان به این مشکل پی برد استفاده ازضدیخ که نقش ضدخورندگی راهم دارد ازپوسیدگی وسوراخ شدن پرهای واترپمپ جلوگیری میکند.

درصورت خرابی ویافرسوده شدن یاخورده شدن یاشکستن پره های ویاهرز چرخیدن پره های واترپمپ آب عملا هیچ گردشی یا گردش کندی درسیلندر داشته وباعث جوش آمدن سریع آب می شود.

برای جلوگیری از بروز این مشکلات باید واتر پمپ خودرو به صورت دوره ای مورد بازبینی قرار گیرد تا از خسارات زیان بار آن جلوگیری به عمل آورده شود.

 

تعمیر واترپمپ ال نود | تعمیر تخصصی ال نود | تعمیرگاه تخصصی رنو | تعمیر برق ال نود

تعمیر واترپمپ ال نود | تعمیر تخصصی ال نود | تعمیرگاه تخصصی رنو | تعمیر برق ال نود

درصورت خرابی واترپمپ چه مشکلاتی برای خودرو به وجود می آید؟

به توصیه کارشناسان گروه رنو در صورت مشاهده هرمدام از علائم فوق خودرو را به سرعت متوقف کنید زیرا خراب شدن این قطعه خرارت ناشی از کار موتور قابل کنترل نخواهد بود و دما با سرعت زیادی بالامیرود و موجب سوختن واشرسرسیلندرمیشودکه از مهمترین و پرهزینه ترین مشکلاتی است که میتواند برای یک خودرو پیش آید.

تعمیر واترپمپ ال نود | تعمیر تخصصی ال نود | تعمیرگاه تخصصی رنو | تعمیر برق ال نود

مطالب تدوین شده در سایت ایران رنو میباشد.

ارتباط با ما:

تعمیر واترپمپ ال نود | تعمیر تخصصی ال نود | تعمیرگاه تخصصی رنو | تعمیر برق ال نود

تعمیر واترپمپ ال نود | تعمیر تخصصی ال نود | تعمیرگاه تخصصی رنو | تعمیر برق ال نود

اگر در رابطه با تعمیر برق رنو خود پرسشی دارید می توانید از طریق اینستاگرام با ما در ارتباط باشید. مهندسین ما در کمترین زمان ممکن با شما در ارتباط خواهند بود.

البته برای اعلام هزینه دقیق نیاز است تا به صورت حضوری خودرو خود را به مجموعه ما که آدرس آن در پایین همین صفحه برای شما نوشته شده است بیاورید.

زمانی که شما به تعمیرگاه ما مراجعه میکنید ما به صورت دقیق و کامل بررسی میکنیم و با توجه به قطعات لازم و تعمیراتی که نیاز است تا انجام بشود ، هزینه را به شما اطلاع میدهیم و در صورت تمایل شما ، شروع به کار میکنیم.

ما علاوه بر تعمیر برق رنو ، خدمات سرویس دوره ای شامل تعویض روغن و فیلتر ها ، تعویض لنت های ترمز ، عیب یابی سیستم تعلیق و جلوبندی ، تنظیم موتور و … را نیز ارائه میدهیم.

کم شدن قدرت و شتاب خودرو ، زیاد شدن غیر طبیعی مصرف بنزین ، صداهای غیر طبیعی و … از جمله نشانه های خرابی این بخش مهم از خودرو شما می تواند باشد.

اگر تعمیر خودور را به تاخیر بیندازید و با همین وضعیت به استفاده از خودرو ادامه دهید ، این کار باعث خراب شدن قطعات بیشتر و در نتیجه هزینه بیشتر برای شما می شود.

بنابراین پیشنهاد میکنیم در اولین زمان ممکن برای عیب یابی و درست کردن این بخش مهم به تعمیرگاه تخصصی رنو ما مراجعه نمایید.

شما عزیزان می‌توانید برای تعمیر و نگهداری خودروی رنوی خود همه روزه به جز ایام تعطیل از ساعت 9 صبح تا 7 بعدازظهر به تعمیرگاه تخصصی ایران رنو واقع در تهرانپارس بلوار بابائیان، خیابان پنجم شیدایی، کوچه هفتم شمالی پلاک 10 به مدیریت مهندس قدردان مراجعه کنید.

شماره تماس:

09128896509

09120996450

021-77785115

021-77785114

 

علت بدکارکردن موتور ال 90|l90 صبح هنگام استارت زدن

ترموستات چیست؟

ترموستات چیست؟ | کار ترموستات در خودرو | علائم خرابی ترموستات | تعمیرگاه تخصصی رنو

تعمیرگاه ایران رنو آمادگی کامل برای ارائه ی خدمات تعمیر موتور داستر، سرویس دوره ای و عیب یابی داستر، جلوبندی ،تعمیر برق رنو و تعوض روغن به همراه فیلتر های مربوطه مربوط به داستر، بازدید لنت ترمز ها و در صورت نیاز تعویض لنت ترمز چرخ های جلو و عقب ، رگلاژ ترمز دستی ، تنظیم موتور برای کاهش مصرف سوخت و … را دارد. برای ارتباط با مجموعه ما می توانید با ما در تماس باشید.لیست خودروهایی که مهندسین لایق این مجموعه در تعمیرگاه تخصصی ایران رنو به ارائه خدمات آن‌ها خواهند پرداخت به شرح زیر است:

 

1-رنو ال نود/ تندر نود/ تندر پلاس/  پارس تندر 2-رنو مگان دنده دستی و اتوماتیک 3- رنو ساندرو 4- رنو کپچر 5-رنو داستر 6-رنو تالیسمان 7-رنو سفران 8- رنو لاگونا 9- رنوکولئوس 10-رنو لتیتود

و سایر خودروهای شرکت خودرو سازی رنو

تعمیر بخاری رنو | تعمی برق رنو| همه چیز درباره برق خودرو | تعمیرگاه تخصصی رنو

تعمیر بخاری رنو | تعمی برق رنو| همه چیز درباره برق خودرو | تعمیرگاه تخصصی رنو

خدماتی که در تعمیرگاه تخصصی ایران رنو قابل انجام است:

1-تعمیر گیربکس اتوماتیک و دستی

2-تعویض روغن گیربکس توسط دستگاه تمام اتوماتیک(ساکشن)

3سرویس دوره ای رنو

4- خدمات جلوبندی رنو

5-خدمات تعمیر برق رنو

6-کارشناسی فنی خودروهای رنو

آدرس:

تهرانپارس بلوار بابائیان، خیابان پنجم شیدایی، کوچه هفتم شمالی پلاک 10

 

شماره تماس:

09128896509

09120996450

021-77785115

021-77785114

ترموستات چیست؟|کارترموستات در خودرو|علائم خرابی ترموستات

 

ترموستات چیست؟|کارترموستات در خودرو|علائم خرابی ترموستات عملکرد به چه شکل است وچه نقشی درخودرودارد؟وعلایم خرابی ترموستات ال90؟

مادراین مقاله به کمک مهندسین سایت ایران رنو سعی داریم شمارابا ترموستات وعملکرد آن آشنا کنیم و به سوالات فوق پاسخ دهیم.

ترموستات چیست؟

ترموستات نام قطعه ای است با قطر تقریبی 5 سانتی متر  که بین موتور و پیشرانه  قرار دارد پیشرانه هر خودرویی که با آب خنک میشود دارای این قطعه است. وظیفه ی این قطعه بازوبست مسیرآب دردمای مشخص تعریف شده می باشد.ترموستات شایدبه ظاهرقطعه ی کوچکی باشدولی نقش بسیارمهمی درخودروایفامی کند.
دراین مقاله سعی داریم به نقش واهمییت ترموستات بپردازیم.

ترموستات چیست؟ | کار ترموستات در خودرو | علائم خرابی ترموستات | تعمیرگاه تخصصی رنو

ترموستات چیست؟ | کار ترموستات در خودرو | علائم خرابی ترموستات | تعمیرگاه تخصصی رنو

عملکرد ترموستات

دمای مناسب موتور اهمییت بسیاربالایی درخودرو ال90 دارد,چراکه سردبودن بیش ازحدموتورباعث بالارفتن غلظت روغن شده ودرنتیجه عمل روانکاری موتوراختلال پیداکرده وقطعات داخل موتورباآسیب جدی مواجه می شوند.

سیلندر کوچکی در کنار ترموستات در سمت موتور قرار دارد که پر از ماده ای موم شکل است در دمای 82 درجه ای موم تبدیل به مایع میشود (دمای معمول این قطعه 82 درجه سانتی گراد است) میله ای که به سوپاپ ترموستات متصل است داخل این مایع موم شکل قرار گرفته است که با افزایش حجم موم به هنگام مایع شدن میله به سمت بیرون سیلندر هدایت میشود و سوپاپ باز میشود.

ترموستات چیست؟ | کار ترموستات در خودرو | علائم خرابی ترموستات | تعمیرگاه تخصصی رنو

یک مثال ساده از عملکرد ترموستات

ترموستات چیست؟ | کار ترموستات در خودرو | علائم خرابی ترموستات | تعمیرگاه تخصصی رنو

ترموستات چیست؟ | کار ترموستات در خودرو | علائم خرابی ترموستات | تعمیرگاه تخصصی رنو

فرض کنید خودروی شماترموستات ندارد ویا ترموستات آن خراب شده است، شمادرمسیرسربالای حرکت میکنید وبه خاطر طی کردن مسیرسربالایی دمای موتوربالامی رود ودرهمان هنگام که دمای موتوربالااست خودرو وارد مسیر سرازیری میشود وبخاطرطی کردن مسیر سرازیری به یک باره دمای موتور  به علت نداشتن ترموستات پایین می آید،حال شماتصورکنید قطعات موتور(مثل پیستون و رینگ… که درمحفظه ی احتراق قراردارند) راکه درحرکت سربالایی بادمای بالای موتورگرم شده است دچار شوک شده و دمای آن ها به یکباره پایین می آید چه اتفاقی می افتد؟

این فرآیند موجب آسیب جدی به موتور میشود این آسیب ها عبارتند از:

شکستن پیستون.چسبیدن رینگ به پیستون وغیره…
زمانی که  خودروی شماترموستات دارد ولی خراب است بسته مانده است!دراین صورت دمای موتوربالارفته وروغن رقیق شده وخاصییت روانکاری ازبین رفته وعمل روانکاری موتورمختل شده وآسیب جدی به موتوروارد میشود.از جمله این آسیب ها  سوختن واشرسرسیلندر،فشاربر رادیاتور ومنبع آب و… است.

همانطور که ذکر شددریافتیم که قطعه ی کوچکی به اسم ترموستات چه نقش پررنگی در خودرویمان ایفامیکند بنابراین باید درسرویس ونگهداری آن حساسیت لازم رابه خرج ببریم.
حساسیت خودروی رنو به ترموستات بیش از حدبوده وبایدازترموستات اورجینال استفاده شود.
جالب است که بدانیم درصورت معیوب بودن ترموستات وپایین ماندن دمای موتور,باعث افزایش مصرف سوخت هم می شود،وبامعیوب بودن ترموستات وبالاماندن دمای موتور,باعث روغن سوزی هم می شود.

در شهرهایی که دمای هوا بالاتر از حد معمول است بهتر از دمای عملکرد ترموستات روی 72 درجه باشد.

علایم خرابی ترموستات

1-افزایش بیش از حد دمای موتور و گاها جوش آوردن خودرو لحظاتی پس از استارت زدن

2-درجه آمپر به صورت نامنظم و مداوم تغییر کند.

3-از قسمت های مختلف خودرو آب ناشی از نشت رادیاتور خارج میشود.

4-مصرف سوخت به طور غیر طبیعی بالا میرود.

5-افزایش مصرف روغن موتور

ترموستات چیست؟ | کار ترموستات در خودرو | علائم خرابی ترموستات | تعمیرگاه تخصصی رنو

ترموستات چیست؟ | کار ترموستات در خودرو | علائم خرابی ترموستات | تعمیرگاه تخصصی رنو

باهزینه اندک و تعویض ترموستات میتوان از بروز  مشکلات ذکر شده فوق جلوگیری به عمل آورد.

برای مطالعه مقالات بیشتر و آشنایی کاملتر با خودروی خود به سایت ایران رنو مراجعه کنید.

ارتباط با ما:

ترموستات چیست؟ | کار ترموستات در خودرو | علائم خرابی ترموستات | تعمیرگاه تخصصی رنو

ترموستات چیست؟ | کار ترموستات در خودرو | علائم خرابی ترموستات | تعمیرگاه تخصصی رنو

اگر در رابطه با تعمیر برق رنو خود پرسشی دارید می توانید از طریق اینستاگرام با ما در ارتباط باشید. مهندسین ما در کمترین زمان ممکن با شما در ارتباط خواهند بود.

البته برای اعلام هزینه دقیق نیاز است تا به صورت حضوری خودرو خود را به مجموعه ما که آدرس آن در پایین همین صفحه برای شما نوشته شده است بیاورید.

زمانی که شما به تعمیرگاه ما مراجعه میکنید ما به صورت دقیق و کامل بررسی میکنیم و با توجه به قطعات لازم و تعمیراتی که نیاز است تا انجام بشود ، هزینه را به شما اطلاع میدهیم و در صورت تمایل شما ، شروع به کار میکنیم.

ما علاوه بر تعمیر برق رنو ، خدمات سرویس دوره ای شامل تعویض روغن و فیلتر ها ، تعویض لنت های ترمز ، عیب یابی سیستم تعلیق و جلوبندی ، تنظیم موتور و … را نیز ارائه میدهیم.

کم شدن قدرت و شتاب خودرو ، زیاد شدن غیر طبیعی مصرف بنزین ، صداهای غیر طبیعی و … از جمله نشانه های خرابی این بخش مهم از خودرو شما می تواند باشد.

اگر تعمیر خودور را به تاخیر بیندازید و با همین وضعیت به استفاده از خودرو ادامه دهید ، این کار باعث خراب شدن قطعات بیشتر و در نتیجه هزینه بیشتر برای شما می شود.

بنابراین پیشنهاد میکنیم در اولین زمان ممکن برای عیب یابی و درست کردن این بخش مهم به تعمیرگاه تخصصی رنو ما مراجعه نمایید.

شما عزیزان می‌توانید برای تعمیر و نگهداری خودروی رنوی خود همه روزه به جز ایام تعطیل از ساعت 9 صبح تا 7 بعدازظهر به تعمیرگاه تخصصی ایران رنو واقع در

تهرانپارس بلوار بابائیان، خیابان پنجم شیدایی، کوچه هفتم شمالی پلاک 10

به مدیریت مهندس قدردان مراجعه کنید.

شماره تماس:

09128896509

09120996450

021-77785115

021-77785114

علت کشیده شدن فرمان به چپ و راست

علت کشیده شدن فرمان به چپ و راست

علت کشیده شدن فرمان به چپ و راست | تعمیرکار رنو | تعمیر موتور رنو | سرویس دوره ای رنو | تعویض روغن رنو | تعمیر برق رنو

تعمیرگاه ایران رنو آمادگی کامل برای ارائه ی خدمات تعمیر موتور داستر، سرویس دوره ای و عیب یابی داستر، جلوبندی ،تعمیر برق رنو و تعوض روغن به همراه فیلتر های مربوطه مربوط به داستر، بازدید لنت ترمز ها و در صورت نیاز تعویض لنت ترمز چرخ های جلو و عقب ، رگلاژ ترمز دستی ، تنظیم موتور برای کاهش مصرف سوخت و … را دارد. برای ارتباط با مجموعه ما می توانید با ما در تماس باشید.لیست خودروهایی که مهندسین لایق این مجموعه در تعمیرگاه تخصصی ایران رنو به ارائه خدمات آن‌ها خواهند پرداخت به شرح زیر است:

 

1-رنو ال نود/ تندر نود/ تندر پلاس/  پارس تندر 2-رنو مگان دنده دستی و اتوماتیک 3- رنو ساندرو 4- رنو کپچر 5-رنو داستر 6-رنو تالیسمان 7-رنو سفران 8- رنو لاگونا 9- رنوکولئوس 10-رنو لتیتود

و سایر خودروهای شرکت خودرو سازی رنو

علت کشیده شدن فرمان به چپ و راست | تعمیرکار رنو | تعمیر موتور رنو | سرویس دوره ای رنو | تعویض روغن رنو | تعمیر برق رنو

علت کشیده شدن فرمان به چپ و راست | تعمیرکار رنو | تعمیر موتور رنو | سرویس دوره ای رنو | تعویض روغن رنو | تعمیر برق رنو

خدماتی که در تعمیرگاه تخصصی ایران رنو قابل انجام است:

1-تعمیر گیربکس اتوماتیک و دستی

2-تعویض روغن گیربکس توسط دستگاه تمام اتوماتیک(ساکشن)

3سرویس دوره ای رنو

4- خدمات جلوبندی رنو

5-خدمات تعمیر برق رنو

6-کارشناسی فنی خودروهای رنو

آدرس:

تهرانپارس بلوار بابائیان، خیابان پنجم شیدایی، کوچه هفتم شمالی پلاک 10

شماره تماس:

09128896509

09120996450

021-77785115

021-77785114

علت کشیده شدن فرمان به چپ و راست

کشیده شدن فرمان به یک سمت هنگام ترمزگیری
دراین مقاله به کمک متخصصین ایران رنودلایل کشیده شدن فرمان به یک سمت راذکر می کنیم.
یکی ازمشکلاتی که ممکن است برای رانندگان خودروهای مختلف رنواتفاق بیفتدکشیده شدن فرمان به یک سمت می باشد .این حالت ممکن است هنگام ترمزگرفتن باشد یادرسرعت های خاصی اتفاق بیفتد.
همانطورکه گفته شدکشیده شدن فرمان خودرو به یک سمت هنگام ترمزگرفتن و یا سرعت های خاص دلایل متعددی می توان داشت که برخی ازآن ها به سادگی قابل حل می باشد و پاره ای از موارد نیاز به کمک گرفتن از متخصصین مجرب میباشد.
ادر ابتدای بحث می خواهیم به دلایل کشیده شدن فرمان به یک سمت هنگام ترمزگیری بپردازیم و سپس به کشیدن فرمان درحالت عادی حرکت خودرو را مورد بررسی قرار می دهیم.

علت کشیده شدن فرمان به چپ و راست | تعمیرکار رنو | تعمیر موتور رنو | سرویس دوره ای رنو | تعویض روغن رنو | تعمیر برق رنو

علت کشیده شدن فرمان به چپ و راست | تعمیرکار رنو | تعمیر موتور رنو | سرویس دوره ای رنو | تعویض روغن رنو | تعمیر برق رنو

علت کشیده شدن فرمان به چپ و راست درحین ترمزگیری

1.یکی از دلایل کشیده شدن فرمان هنگام ترمزگیری چرب بودن یکی از دیسکهای ترمز چرخ می باشد که می تواند به دلیل نشتی روغن ترمز ازسیلندر ترمز یا گیریس ازگردگیرسرپلوس اتفاق بی افتد.که دراین صورت نیروی وارده به ترمز یسکان نمی باشد وباعث کشیده شدن فرمان به سمتی که اصطحکاک ترمزدران طرف زیاد است باشد.

2.میزان نبودن ضخامت لنت ترمز ویا تمام شدن لنت یک طرف چرخ

بطور کلی کشیده شدن فرمان به یک سمت هنگام ترمزگیری معمولامربوط به عدم توازن درسیستم ترمزمی باشد.
معمولا لنت های ترمز باید به صورت جفتی باهم تعویض شوند.امادربرخی موارداشکالاتی به وجود می آید که یک لنت زودتراز لنت های دیگری تمام می شود که دلیل آن میتواند گیربودن سیلندرآن چرخ باشد.که باسرویس وروانکاری قابل حل می باشد.
دراین موقع هنگامی که پا رو پدال ترمز فشرده میشود به دلیل دیردرگیرشدن لنت تمام شده خودرو به سمتی که لنت های بهتری دارد کشیده خواهد شد وهمین علت باعث میشودتااحساس کنیم خودرو به یک سمت کشیده می شود.

3.گیربودن یا گیرپاچ بودن سیلندر ترمز یک سمت

گیربودن یا گیرپاچ بودن سیلندریک طرف که به دلیل گیربودن ,یاترمز دیرعمل می کند که فرمان به سمت مخالف کشیده می شود ویا لنت بعداز راه شدن پدال ترمز دیر به حالت عادی خود برمیگردد که دراین صورت فرمان به همان سمت میکشد.

کشیده شدن فرمان به چپ و راست درحالت عادی حرکت خودرو

این مشکل نیزمعمولا به دلیل عدم توازن درچرخ ها بوجود می آید که باسرویس معمولی قابل حل می باشد.

1.تنظیم نبودن باد چرخ ها

تنظیم نبودن باد چرخ هایکی از مشکلات رایج و ابتدایی درکشیده شدن فرمان به یک سمت می باشد.
هنگامی که بادلاستیک هاتنظیم نباشد و باد هرلاستیکی که کم است فرمان به همان سمت کشیده خواهد شد.

2.تنظیم نبودن میزان فرمان

یکی ازدلایل مهمی که ممکن است باعث کشیده شدن فرمان به یک سمت باشد تنظیم نبودن میزان فرمان می باشد.و در این صورت باید به مراکز تنظیم فرمان مراجعه کنید.

3.اشتباه بودن جهت چرخش لاستیک

اگربعداز تعویض لاستیک دچارچنین مشکلی شده اید احتمالا درجازدن لاستیک در جهت چرخش مشخص شده اشتباهی رخ داده است.دراین شرایط بایدبه جهت چرخش لاستیک هاتوجه کنید ولاستیکهل را در جهتی ببندید که فلش قرارگیری لاستیک ها هنگام حرکت رو به سمت جلو باشد.

4.اشکال درجلوبندی خودرو

ایرادجلوبندی خودرو می تواند در اثر تصادفات سنگین یا دست اندازهای شدید رخ دهد.
ایراد درجلوبندی برای کشیده شدن فرمان به یک سمت دلایل زیادی می تواند داشته باشدکه می توان اشاره کرد به سیک فرمان بوش طبق کچ بودن خود طبق کچ بودن کمک فنر و…
که باید توسط مراکز تخصصی رنوعیب یابی و رفع ایراد شود.

علت کشیده شدن فرمان به چپ و راست | تعمیرکار رنو | تعمیر موتور رنو | سرویس دوره ای رنو | تعویض روغن رنو | تعمیر برق رنو

علت کشیده شدن فرمان به چپ و راست | تعمیرکار رنو | تعمیر موتور رنو | سرویس دوره ای رنو | تعویض روغن رنو | تعمیر برق رنو

ارتباط با ما:

علت کشیده شدن فرمان به چپ و راست | تعمیرکار رنو | تعمیر موتور رنو | سرویس دوره ای رنو | تعویض روغن رنو | تعمیر برق رنو

علت کشیده شدن فرمان به چپ و راست | تعمیرکار رنو | تعمیر موتور رنو | سرویس دوره ای رنو | تعویض روغن رنو | تعمیر برق رنو

اگر در رابطه با تعمیر برق رنو خود پرسشی دارید می توانید از طریق اینستاگرام با ما در ارتباط باشید.

البته برای اعلام هزینه دقیق نیاز است تا به صورت حضوری خودرو خود را به مجموعه ما که آدرس آن در پایین همین صفحه برای شما نوشته شده است بیاورید.

زمانی که شما به تعمیرگاه ما مراجعه میکنید ما به صورت دقیق و کامل بررسی میکنیم و با توجه به قطعات لازم و تعمیراتی که نیاز است تا انجام بشود ، هزینه را به شما اطلاع میدهیم و در صورت تمایل شما ، شروع به کار میکنیم.

ما علاوه بر تعمیر برق رنو ، خدمات سرویس دوره ای شامل تعویض روغن و فیلتر ها ، تعویض لنت های ترمز ، عیب یابی سیستم تعلیق و جلوبندی ، تنظیم موتور و … را نیز ارائه میدهیم.

کم شدن قدرت و شتاب خودرو ، زیاد شدن غیر طبیعی مصرف بنزین ، صداهای غیر طبیعی و … از جمله نشانه های خرابی این بخش مهم از خودرو شما می تواند باشد.

اگر تعمیر خودور را به تاخیر بیندازید و با همین وضعیت به استفاده از خودرو ادامه دهید ، این کار باعث خراب شدن قطعات بیشتر و در نتیجه هزینه بیشتر برای شما می شود.

بنابراین پیشنهاد میکنیم در اولین زمان ممکن برای عیب یابی و درست کردن این بخش مهم به تعمیرگاه تخصصی رنو ما مراجعه نمایید.

شما عزیزان می‌توانید برای تعمیر و نگهداری خودروی رنوی خود همه روزه به جز ایام تعطیل از ساعت 9 صبح تا 7 بعدازظهر به تعمیرگاه تخصصی ایران رنو واقع در تهرانپارس بلوار بابائیان، خیابان پنجم شیدایی، کوچه هفتم شمالی پلاک 10 به مدیریت مهندس قدردان مراجعه کنید.

شماره تماس:

09128896509

09120996450

021-77785115

021-77785114

مشخصات ظاهری خودرو مگان | امکانات رفاهی خودروی مگان

مشخصات ظاهری خودرو مگان | امکانات رفاهی خودروی مگان | تعمیر تخصصی مگان | تعمیر موتور مگان

تعمیرگاه ایران رنو آمادگی کامل برای ارائه ی خدمات تعمیر موتور داستر، سرویس دوره ای و عیب یابی داستر، جلوبندی ،تعمیر برق رنو و تعوض روغن به همراه فیلتر های مربوطه مربوط به داستر، بازدید لنت ترمز ها و در صورت نیاز تعویض لنت ترمز چرخ های جلو و عقب ، رگلاژ ترمز دستی ، تنظیم موتور برای کاهش مصرف سوخت و … را دارد. برای ارتباط با مجموعه ما می توانید با ما در تماس باشید.لیست خودروهایی که مهندسین لایق این مجموعه در تعمیرگاه تخصصی ایران رنو به ارائه خدمات آن‌ها خواهند پرداخت به شرح زیر است:

 

1-رنو ال نود/ تندر نود/ تندر پلاس/  پارس تندر 2

-رنو مگان دنده دستی و اتوماتیک

3- رنو ساندرو

4- رنو کپچر

5-رنو داستر

6-رنو تالیسمان

7-رنو سفران

8- رنو لاگونا

9- رنوکولئوس

10-رنو لتیتود

و سایر خودروهای شرکت خودرو سازی رنو

مشخصات ظاهری خودرو مگان | امکانات رفاهی خودروی مگان | تعمیر تخصصی مگان | تعمیر موتور مگان

مشخصات ظاهری خودرو مگان | امکانات رفاهی خودروی مگان | تعمیر تخصصی مگان | تعمیر موتور مگان

خدماتی که در تعمیرگاه تخصصی ایران رنو قابل انجام است:

1-تعمیر گیربکس اتوماتیک و دستی

2-تعویض روغن گیربکس توسط دستگاه تمام اتوماتیک(ساکشن)

3سرویس دوره ای رنو

4- خدمات جلوبندی رنو

5-خدمات تعمیر برق رنو

6-کارشناسی فنی خودروهای رنو

آدرس:

تهرانپارس بلوار بابائیان، خیابان پنجم شیدایی، کوچه هفتم شمالی پلاک 10

شماره تماس:

09128896509

09120996450

021-77785115

021-77785114

مشخصات ظاهری خودرو مگان|امکانات رفاهی خودروی مگان

رنومگان(Renualt megane)

مشخصات ظاهری خودرو مگان|امکانات رفاهی خودروی مگان

رنومگان(به فرانسوی:Renault megane) خودرویی فرانسوی که توسط شرکت رنوی فرانسه تولید می شود.نسل اول این خودرو از سال 1995 وارد بازار شد و در سالهای آتی مدل های پیشرفته تر و به روزتر این خودرو مورد عرضه قرار گرفت.

امکانات رفاهی مناسب از عمده ترین دلایلی میتواند باشد که یک خودرو را در بازار خرید و فروش مورد توجه قرار دهد.خودروی رنومگان از امکانات رفاهی مناسبی برخوردار است که در بازار خودروی این روزها باتوجه به قیمت مناسب آن میتوان گفت گزینه مناسبی برای خریداست.

این خودرو دارای دو کیسه هوا برای راننده و سرنشین صندلی جلو میباشد که در صورت برخورد بسیار سخت باز شده و منجر به حفظ جان راننده و سرنشین صندلی جلو میشوند.

مشخصات ظاهری خودرو مگان | امکانات رفاهی خودروی مگان | تعمیر تخصصی مگان | تعمیر موتور مگان

مشخصات ظاهری خودرو مگان | امکانات رفاهی خودروی مگان | تعمیر تخصصی مگان | تعمیر موتور مگان

 

 

این خودرو همچنین از سیستم های پایداری EBV و EBA  به همراه ABS استفاده می کند.خودرو دارای سیستم قفل مرکزی با ریموت رادیویی و سیستم ضد سرقت ایموپلایزر است.نوع غربیلک مورد استفاده در خودرو سه شاخه اسپرت است.سیستم تهویه مطبوع به صورت کنترل اتوماتیک کار میکند.خودرو دارای سنسورباران،مه شکن عقب،کارت هوشمند،دکه استارت،چراغ همراه تا منزل،چراغ های هالوژن به همراه مه شکن جلو،روشن و خاموش شدن خودکار چراغ جلو است.

سایرامکانات رفاهی این خودروی پرطرفدار فرانسوی در زیر مشاهده می شوند:

مشخصات ظاهری خودرو مگان|امکانات رفاهی خودروی مگان

طراحی داخلی مگان | تعمیر تخصصی مگان

گفتنی است نسل چهارم این سدان نیوفیس از سیستم ورود و استارت بدون کلید،دوربین دید عقب،مانیتور 8.7 اینچی لمسی،سیستم حرفه ای صوتی BOSS هشت بانده،سانروف برقی دوحالته،سقف پاناموراکروزکنترل،فرمان و صندلی چرم،حالت رانندگی اقتصادی،چراغ خوش آمدگویی،خداحافظی و همراهی تا منزل،کیلومتر دیجیتال،6 کیسه هوای ده نقطه ای،آینه های جانبی تاشونده برقی به همراه گرمکن،سیستمی برای اعلام کاهش باد لاستیک ،روشن کننده اتوماتیک چراغ های جلو در شب،چراغ های روز،آینه وسط الکتروکرومیک،سیستم ESP کنترل پایداری در پیچ،سیستم ترمز اضظراری BA،سیستم ترمز ضدقفل،سیستم پارک اتوماتیک و….از امکانات رفاهی این خودروی پرطرفدار است.

مشخصات ظاهری خودرو مگان | امکانات رفاهی خودروی مگان | تعمیر تخصصی مگان | تعمیر موتور مگان

مشخصات ظاهری خودرو مگان | امکانات رفاهی خودروی مگان | تعمیر تخصصی مگان | تعمیر موتور مگان

 

لازم به ذکر است این مدل جدید از این خودروی فرانسوی از لحاظ امکانات رفاهی در بین رقبایش در صدر جدول قرار گرفته است.

مشخصات ظاهری خودرو مگان|امکانات رفاهی خودروی مگان

مشخصات ظاهری خودرو مگان | امکانات رفاهی خودروی مگان | تعمیر تخصصی مگان | تعمیر موتور مگان

مشخصات ظاهری خودرو مگان | امکانات رفاهی خودروی مگان | تعمیر تخصصی مگان | تعمیر موتور مگان

ارتباط با ما:

مشخصات ظاهری خودرو مگان | امکانات رفاهی خودروی مگان | تعمیر تخصصی مگان | تعمیر موتور مگان

مشخصات ظاهری خودرو مگان | امکانات رفاهی خودروی مگان | تعمیر تخصصی مگان | تعمیر موتور مگان

اگر در رابطه با تعمیر برق رنو خود پرسشی دارید می توانید از طریق اینستاگرام با ما در ارتباط باشید. مهندسین ما در کمترین زمان ممکن با شما در ارتباط خواهند بود.

البته برای اعلام هزینه دقیق نیاز است تا به صورت حضوری خودرو خود را به مجموعه ما که آدرس آن در پایین همین صفحه برای شما نوشته شده است بیاورید.

زمانی که شما به تعمیرگاه ما مراجعه میکنید ما به صورت دقیق و کامل بررسی میکنیم و با توجه به قطعات لازم و تعمیراتی که نیاز است تا انجام بشود ، هزینه را به شما اطلاع میدهیم و در صورت تمایل شما ، شروع به کار میکنیم.

ما علاوه بر تعمیر برق رنو ، خدمات سرویس دوره ای شامل تعویض روغن و فیلتر ها ، تعویض لنت های ترمز ، عیب یابی سیستم تعلیق و جلوبندی ، تنظیم موتور و … را نیز ارائه میدهیم.

کم شدن قدرت و شتاب خودرو ، زیاد شدن غیر طبیعی مصرف بنزین ، صداهای غیر طبیعی و … از جمله نشانه های خرابی این بخش مهم از خودرو شما می تواند باشد.

اگر تعمیر خودور را به تاخیر بیندازید و با همین وضعیت به استفاده از خودرو ادامه دهید ، این کار باعث خراب شدن قطعات بیشتر و در نتیجه هزینه بیشتر برای شما می شود.

بنابراین پیشنهاد میکنیم در اولین زمان ممکن برای عیب یابی و درست کردن این بخش مهم به تعمیرگاه تخصصی رنو ما مراجعه نمایید.

شما عزیزان می‌توانید برای تعمیر و نگهداری خودروی رنوی خود همه روزه به جز ایام تعطیل از ساعت 9 صبح تا 7 بعدازظهر به تعمیرگاه تخصصی ایران رنو واقع در تهرانپارس بلوار بابائیان، خیابان پنجم شیدایی، کوچه هفتم شمالی پلاک 10 به مدیریت مهندس قدردان مراجعه کنید.

شماره تماس:

09128896509

09120996450

021-77785115

021-77785114

معرفی انواع رنو مگان | بهترین تعمیرگاه تخصصی رنو مگان | تعمیرکار برق مگان | سرویس دوره ای مگان

معرفی انواع رنو مگان

با معرفی انواع رنو مگان در خدمت شما هستیم. تعمیرگاه ایران رنو آمادگی کامل برای ارائه ی خدمات تعمیر موتور داستر، سرویس دوره ای و عیب یابی داستر، جلوبندی ،تعمیر برق رنو و تعوض روغن به همراه فیلتر های مربوطه مربوط به داستر، بازدید لنت ترمز ها و در صورت نیاز تعویض لنت ترمز چرخ های جلو و عقب ، رگلاژ ترمز دستی ، تنظیم موتور برای کاهش مصرف سوخت و … را دارد. برای ارتباط با مجموعه ما می توانید با ما در تماس باشید.لیست خودروهایی که مهندسین لایق این مجموعه در تعمیرگاه تخصصی ایران رنو به ارائه خدمات آن‌ها خواهند پرداخت به شرح زیر است:

 

1-رنو ال نود/ تندر نود/ تندر پلاس/  پارس تندر 2-رنو مگان دنده دستی و اتوماتیک 3- رنو ساندرو 4- رنو کپچر 5-رنو داستر 6-رنو تالیسمان 7-رنو سفران 8- رنو لاگونا 9- رنوکولئوس 10-رنو مگان

و سایر خودروهای شرکت خودرو سازی رنو

معرفی انواع رنو مگان | بهترین تعمیرگاه تخصصی رنو مگان | تعمیرکار برق مگان | سرویس دوره ای مگان

معرفی انواع رنو مگان

خدماتی که در تعمیرگاه تخصصی ایران رنو قابل انجام است:

1-تعمیر گیربکس اتوماتیک و دستی

2-تعویض روغن گیربکس توسط دستگاه تمام اتوماتیک(ساکشن)

3سرویس دوره ای رنو

4- خدمات جلوبندی رنو

5-خدمات تعمیر برق رنو

6-کارشناسی فنی خودروهای رنو

آدرس:

تهرانپارس بلوار بابائیان، خیابان پنجم شیدایی، کوچه هفتم شمالی پلاک 10

شماره تماس:

09128896509

09120996450

021-77785115

021-77785114

معرفی انواع رنو مگان (Renualt megan)

این خودروی فرانسوی در سال 1955 برای جانشینی رنو19 توسط شرکت Renualt تولید شده است.این خودرو در طول زمان تولید خود به مدل های مختلف استیشن،کانورتیبل،کوپه،سالن و هاچبک سه در و پنج در عرضه شده است.نسل اول این خودرو با شباهت بسیار به رنو19 عرضه شد.در سالهای بعدی مگان سینک به عنوان یک  خودروی چندمنظوره (MPV) مورد استفاده قرار گرفت این خودرو از لحاظ مکانیکی مشابه مگان هاچبک بود.

در سالهای آینده نسل دوم رنو مگان با تغییرات عمده ای که در ساختار خود داد توانست در سال 2003 به عنوان خودروی سال اروپا معرفی شود.این محصول به عنوان اولین خودرو در کلاس خود توانست 5ستاره ایمنی EuroNCAP را کسب کند.

معرفی انواع رنو مگان | بهترین تعمیرگاه تخصصی رنو مگان | تعمیرکار برق مگان | سرویس دوره ای مگان

معرفی انواع رنو مگان | بهترین تعمیرگاه تخصصی رنو مگان | تعمیرکار برق مگان | سرویس دوره ای مگان

1995-2002|رنو مگان نسل اول

معرفی انواع رنو مگان

تولید X64 در سال 1990 شروع شد پس از ساخت چندین نمونه مختلف طرح میشل ژاردین در آوریل 1992 آماده به تولید شد.مگان نسل اول به عنوان جانشین رنو19 رونمایی شددر این خودرو سیستم انتقال قدرت و شاسی نسبت به رنو19  دچار تغییرات اساسی شده بود.

خط تولید رنومگان مانند رنو19 و رنو11 در سال 1995 در سایت تولیدی رنو شروع به کار کرد و در نوامبر همان سال به بازار عرضه شد.

نکته مورد توجه در رنو مگان نسل اول تدابیر امنیتی به کار رفته شده در آن است.که از کمربند 3نقطه ای برای سرنشین وسط درصندلی عقب و کیسه هوا برای راننده و سرنشین جلو از سال 1966 استفاده می کند.این نسل از رنو به سیستم پیشگیری و حفاظت رنو (SRP) مجهز بود.

این نسل از رنو با موتور نوع E با حجم 1.4 لیتری دیزل و1.6 لیتری بنزینی و مدل نوع F این شرکت با حجم 1.9 لیتری دیزل و 2لیتری بنزینی استفاده می کند.

نسخه استیشن این خودرو فقط در کشورهایی که فرمان در سمت چپ خودرو قرار دارد عرضه شد.

معرفی انواع رنو مگان | بهترین تعمیرگاه تخصصی رنو مگان | تعمیرکار برق مگان | سرویس دوره ای مگان

معرفی انواع رنو مگان

در سال 1999 تغییرات مختصری در این نسل از رنو انجام شد که شامل امکانات رفاهی پیشرفته تر و تجهیزات به روزتر بود.در نسخه های جدید این دوره از موتورهای 16 سوپاپ استفاده شد.

رنو مگان با موتورهای مختلفی به بازار رقابتی عرضه شد مقایسه این موتورها در جدول زیر آورده شده است.

معرفی انواع رنو مگان | بهترین تعمیرگاه تخصصی رنو مگان | تعمیرکار برق مگان | سرویس دوره ای مگان

معرفی انواع رنو مگان | بهترین تعمیرگاه تخصصی رنو مگان | تعمیرکار برق مگان | سرویس دوره ای مگان

 

 

ماکسی مگان مدل مسابقه ای خودروی مگان در سال 1999 توانست عنوان قهرمانی مسابقات رالی قهرمانی جهان را به دست آورد.

2002-2009 |نسل دوم رنو مگان

معرفی انواع رنو مگان

این نسل از رنو در سال 2002 رونمایی شد این نسل شباهت بسیارکمی با رنو نسل اول داشت .این مگان جدید توانست عنوان خودروی سال اروپا در سال 2003 را به دست آورد. این رنو در تست تصادف EuroNCAP توانست 5امتیاز ایمنی را به دست آورد.

رنو مگان نسل دوم و رنو لاگونا هر دو انقلابی در طراحی خودرو در ابتدای دهه 2000 بودند.در مگان نسل دوم از سیستم شناسایی کارت بدون کلید رنو به عنوان سوییچ خودرو  به صورت استاندارد استفاده شد به جرات می توان گفت این اولین استفاده از چنین سیستمی در چنین کلاس خودرویی بود همچنین استفاده از سیستم سانروف پانورامیک شیشه ای  از دیگر تجهیزات پیشرفته این خودروی فرانسوی بود.

معرفی انواع رنو مگان | بهترین تعمیرگاه تخصصی رنو مگان | تعمیرکار برق مگان | سرویس دوره ای مگان

معرفی انواع رنو مگان

نسخه دیگر رنو مگان با نام Hi-Flex در برزیل عرضه شد این خودرو به طور همزمان قابلیت استفاده از انانوا و بنزین را داشت این خودرو با یک موتور 1.6 لیتری 4سیلندر و 16سوپاپ کار میکرد و توان تولید 109 اسب بخار را داشت.مذل موتور 22لیتری نیز به بازار عرضه شد که فقط اجازه کار با بنزین را داشت.

انواع مختلف رنو مگان نسل دوم عبارتنداز:

هاچبک 3در و 5در،سدان 4در،استیشن 5در،کوپه و کانورتیبل

در ایران فقط نسخه سدان این خودرو وارد بازار شد و به دلیل کیفیت بالای ساخت،ایمنی بالا،تجهیزات مناسب ،موتور قدرتمند،مصرف سوخت پایین و موارد دیگر مورد استقبال قابل توجه قرار گرفت و مدتی به عنوان خودروی پلیس در ارگان ها مورد استفاده قرار میگرفت.

موتور خودروی سدان 4سیلندر 16سوپاپ با توان 132 اسب بخار و جعبه دنده اتوماتیک 4سرعته است.فرمان از نوع الکتریکی بوده و سیستم تعلیق مک فرسون با بازوی چهارگوش و میله موجگیر در جلوی خودرو و میله پیچشی با نقاط اتصال بیرونی از عقب خودرو استفاده می کند.

نسل دوم رنو مگان با موتورهای مختلفی در نقاط مختلف جهان مورد عرضه قرار گرفت که انوان آن ها را در جدول زیر میبینیم.

معرفی انواع رنو مگان | بهترین تعمیرگاه تخصصی رنو مگان | تعمیرکار برق مگان | سرویس دوره ای مگان

معرفی انواع رنو مگان

2008-2016| رنومگان نسل سوم

معرفی انواع رنو مگان

برای نگه داشتن خودرو در بازار رقابت این شرکت فرانسوی در سال 2008 نسل سوم این خودرو را به بازار عرضه کرد.مدل های هاپبک 5در و رنو مگان کوپه از انواع رنوهای نسل سوم هستند که دارای طراحی های مختلفی هستند.همچنین در این نسل رنو مگان کوپه که دارای ظاهری اسپورت تر بود به بازار رقابت عرضه شد.

معرفی انواع رنو مگان | بهترین تعمیرگاه تخصصی رنو مگان | تعمیرکار برق مگان | سرویس دوره ای مگان

معرفی انواع رنو مگان

این شرکت در سال 2009 مدل استیشن 5 را با نام Sport Tourer معرفی کرد و در سال بعد نسخه کوپه کابریولت را به بازار عرضه کرد.همچنین این شرکت در مگان 3 را در سال 2012 معرفی کرد و پس از آن هم مدل هایی با موتور بنزیتی 1.2 لیتری موتور دیزلی 1.5 لیتری و توان 110 اسب بخار را مورد نمایش قرار داد.

مجددا در سال 2014 مگان را با موتور 1.2 لیتری توربوشارز قدرتمندتر توان 128 اسب بخاری عرضه کرد.

نسل سوم مگان با موتورهای مختلفی که در جدول زیر میبینید عرضه شده است.

معرفی انواع رنو مگان | بهترین تعمیرگاه تخصصی رنو مگان | تعمیرکار برق مگان | سرویس دوره ای مگان

معرفی انواع رنو مگان

2016 تاکنون| رنومگان نسل چهارم

معرفی انواع رنو مگان

این خودرو در سال 2015 معرفی و در سال 2016 آغاز به فروش کرد این نسل از رنو مگان بر اساس پلتفرم CMF-CD به طور مشترک توسط رنو و نیسان طراحی و توسعه داده شد.این نسل از رنو زیرنظر لورن وندن آکر توسعه یافته استفاده می کند. این طراحی مشابه خودروهایی همچون نسل چهارم کلیوس، کپچر، رنو اسپیس نسل5 و رنو تالیسمان است.

این نسل از رنو از لحاظ طراحی ظاهری بزرگتر و کم ارتفاع تر از نسل های قبلی است.از سیستم تعلیق مک فرسون در جلو و میله پیچشی در عقب خودرو استفاده شده است.محورها هردو از نوع دیسکی هستند 5حالت مختلف برای رانندگی وجود دارد امکان نمایش اطلاعات بر روی شیشه جلوی راننده وجود دارد همچنین صفحه نمایش 7اینچی لمسی در آن استفاده شده است.

این نسل از رنو مگان با 9نوع موتور مختلف شامل 4بنزینی و 5دیزلی باتوان های متغیر 89 تا202 اسب بخار به بازار عرضه شد. نسخه GT این خودرو دارای یک موتور بنزینی 1.6 لیتری دیزلی یا بنزینی و به صورت استاندارد به سیستم 4چرخ فرمان پذیر با نام 4control رنو و جعبه دنده خودکار با کلاچ دوگانه مجهز است. به تازگی نیز مدل رنومگان ار.اس تروفی رونمایی شده است.

معرفی انواع رنو مگان | بهترین تعمیرگاه تخصصی رنو مگان | تعمیرکار برق مگان | سرویس دوره ای مگان

معرفی انواع رنو مگان

 

نگارش متن توسط سایت ایران رنو انجام شده است.

ارتباط با ما | بهترین تعمیرگاه تخصصی رنو مگان

معرفی انواع رنو مگان | بهترین تعمیرگاه تخصصی رنو مگان | تعمیرکار برق مگان | سرویس دوره ای مگان

اگر در رابطه با تعمیر برق رنو خود پرسشی دارید می توانید از طریق اینستاگرام با ما در ارتباط باشید. مهندسین ما در کمترین زمان ممکن با شما در ارتباط خواهند بود.

البته برای اعلام هزینه دقیق نیاز است تا به صورت حضوری خودرو خود را به مجموعه ما که آدرس آن در پایین همین صفحه برای شما نوشته شده است بیاورید.

زمانی که شما به تعمیرگاه ما مراجعه میکنید ما به صورت دقیق و کامل بررسی میکنیم و با توجه به قطعات لازم و تعمیراتی که نیاز است تا انجام بشود ، هزینه را به شما اطلاع میدهیم و در صورت تمایل شما ، شروع به کار میکنیم.

ما علاوه بر تعمیر برق رنو ، خدمات سرویس دوره ای شامل تعویض روغن و فیلتر ها ، تعویض لنت های ترمز ، عیب یابی سیستم تعلیق و جلوبندی ، تنظیم موتور و … را نیز ارائه میدهیم.

کم شدن قدرت و شتاب خودرو ، زیاد شدن غیر طبیعی مصرف بنزین ، صداهای غیر طبیعی و … از جمله نشانه های خرابی این بخش مهم از خودرو شما می تواند باشد.

اگر تعمیر خودور را به تاخیر بیندازید و با همین وضعیت به استفاده از خودرو ادامه دهید ، این کار باعث خراب شدن قطعات بیشتر و در نتیجه هزینه بیشتر برای شما می شود.

بنابراین پیشنهاد میکنیم در اولین زمان ممکن برای عیب یابی و درست کردن این بخش مهم به تعمیرگاه تخصصی رنو ما مراجعه نمایید.

شما عزیزان می‌توانید برای تعمیر و نگهداری خودروی رنوی خود همه روزه به جز ایام تعطیل از ساعت 9 صبح تا 7 بعدازظهر به تعمیرگاه تخصصی ایران رنو واقع در

تهرانپارس بلوار بابائیان، خیابان پنجم شیدایی، کوچه هفتم شمالی پلاک 10

به مدیریت مهندس قدردان مراجعه کنید.

شماره تماس:

09128896509

09120996450

021-77785115

021-77785114